Talotekniikka on kiinteistöjen energiatehokkuuden kulmakivi

Kiinteistöjen energiankulutus ja siitä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat merkittävä osa yhteiskunnan kokonaispäästöistä. Muiden muassa lämmitys, jäähdytys ja valaistus kuluttavat kaikki energiaa. Jopa 40 prosenttia Euroopan energian kulutuksesta onkin lähtöisin kiinteistöistä.

Kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan on viime vuosina lisääntynyt nopeasti yhtä aikaa kasvavan ympäristötietoisuuden ja -huolen kanssa. Samaan aikaan teknologiset innovaatiot ja tekoälyn nopea kehitys synnyttävät jatkuvasti kysyntää uusille talotekniikkapalveluille. Meille on konsernissa tärkeää mahdollistaa kestävä rakentaminen ja asiakkaitamme omien ympäristötavoitteiden saavuttaminen. Autamme löytämään kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset ratkaisut kaikenlaisiin ja -kokoisiin kiinteistöihin. 

Tehokkaat ja kokonaisuuden kannalta tarpeenmukaisesti optimoidut järjestelmät sekä oikein ylläpidetyt laitteet varmistavat kiinteistön energiatehokkaan käytön vaarantamatta sen elinkaarta. Esimerkiksi hyvä sisäilmasto on terveellinen sekä käyttäjien että talon rakenteiden kannalta. Ilman täytyy kiertää ja vaihtua hallitusti, jolloin kosteus ei tiivisty rakenteisiin.

Energiankuluttajasta tuottajaksi

Olemme viime vuosina panostaneet konsernissa kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevien palveluiden kehittämiseen. Otamme hiilidioksidipäästöjä vähentävät toimenpiteet huomioon sekä palveluliiketoiminnassa että urakoissa. Valtakunnallisen verkostomme asiantuntijat suunnittelevat, toteuttavat ja huoltavat järjestelmiä sekä auttavat tekemään oikeita laitteisto- ja tarvikevalintoja, jotka tukevat ympäristö- ja energiansäästötavoitteita.

Uudisrakentamisessa energiajärjestelmien valinta on keskiössä. Tänä päivänä kiinteistöistä saattaa tulla jopa energian tuottajia. Tästä esimerkkinä rakennusten katoilla olevien aurinkopaneelien ylimääräisen tuotannon myyminen eteenpäin. Tärkeä kuitenkin muistaa, että myös vanhemmissa kiinteistöissä ja korjausrakentamisessa on paljon mahdollisuuksia uudistaa käytäntöjä ja järjestelmiä.

Meillä QMG:ssä on näissä talkoissa mukana kaikki talotekniikan lajit ja monipuolinen osaamisemme mahdollistaa energiatehokkaiden valintojen tekemisen. Olipa kyseessä sitten käyttövesi- ja viemäriverkosto, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, ilmanvaihtojärjestelmä, sähköjärjestelmät tai rakennusautomaatio.

Kiinnostuitko? Olemme koonneet verkkosivuillemme lisätietoa aiheesta. Tutustu tarkemmin talotekniikan eri osa-alueiden tärkeään rooliin energiatehokkuuden lisääjänä.

Pekka Pöykkö
Toimitusjohtaja, QMG Partners

Kirjoittaja vastaa QMG:ssä myös markkinoinnista ja viestinnästä


Uusimmat blogit

Quattroservices Tampereen ja Movitek Etelä-Suomen fuusio luo vahvan asuntorakentamisen talotekniikkayhtiön

Vuodenvaihteessa talotekniikkakonserni QMG yhdistää tamperelaiset tytäryhtiönsä Quattroservices Tampereen ja Movitek Etelä-Suomen. Yhdistymisellä ei ole vaikutuksia…

Mikentin ja JVL:n fuusio luo vahvan LVI- ja sprinkleriyksikön Keski-Suomeen

Vuodenvaihteessa talotekniikkakonserni QMG yhdistää tytäryhtiönsä Mikentin sprinkleriliiketoiminnan sekä Jyväskylän Veden ja Lämmön (JVL) putkiliiketoiminnan Jyväskylässä.…

QMG ostaa energiatehokkuusyhtiö Cerviuksen ja nousee kärkijoukkoon myös suurten kiinteistömassojen huoltopalveluissa

Talotekniikkakonserni QMG:n palveluliiketoiminta kasvaa yrityskaupalla, jolla ostetaan Turussa, Vantaalla ja Oulussa toimiva Cervius-konserni, johon kuuluvat…