Sprinklerit

Sprinklerijärjestelmät ovat osa modernia rakentamista. Huolellisesti toteutettu sprinkleriratkaisu yhdessä rakenteellisen paloturvallisuuden kanssa luo kiinteistöstä turvallisen ympäristön.

Sprinklerit eli automaattiset palonsammutinlaitteistot kuuluvat moderniin rakentamiseen. Yhdessä rakenteellisen palotuvallisuuden kanssa niiden tehtävä on luoda turvaa asukkaille, käyttäjille sekä kiinteistöjen omistajille.

QMG:n sprinkleriratkaisut ja -järjestelmät tuottaa Mikenti Oy Jypro, joka on erikoistunut automaattisiin palonsammutusjärjestelmiin yli 30 vuoden ajan. Se on TUKES:in sekä Finanssialan keskusliiton hyväksymä sprinkleriliike.

Jypron palveluihin kuuluvat esisuunnittelu, budjetointi, tekninen suunnittelu, esivalmistus, asennus ja huolto sekä konsultointi sprinklerijärjestelmiä koskevissa asioissa.

Sprinkleriratkaisut esivalmistetaan tietomallien perusteella tehtaallamme Jyväskylässä ja asennetaan rakennuskohteisiin. Kuten kaikissa rakentamisen erikoistehtävissä, sprinklerijärjestelmän toimittaja tutustuu projektiin varhaisessa vaiheessa, jotta esivalmistus ja asennus sujuvat tehokkaasti.

Ennakoinnin lisäksi just-on-time-logistiikan suunnittelu tehostaa projektia. Logistiikkapalveluiden avulla sprinkleriputkistot ja laitteet voidaan toimittaa jopa kerroksiin saakka.

Järjestelmän suunnittelu kannattaa tehdä varsinaisen LVI-suunnittelun ohella, jotta sprinklerien erityistarpeet huomioidaan. Tärkein niistä on riittävä vesilähde, jotta sammutus onnistuu tarpeen tullen.

Sprinklerijärjestelmien yleistymistä tukevat palveluasumisen lisääntyminen, korkeiden asuintalojen yleistyminen sekä puurakentamisen kasvu. Sprinklerien kustannus suhteessa keskimääräisiin rakennuskustannuksiin on pieni. Tehtävään koulutettu laitteistonhoitaja suorittaa kuukausittaisen testauksen sekä säännöllisen huollon ja ylläpidon. Tarkoitus on, että järjestelmä kestää vähintään rakennuksen elinkaaren ajan.

Palvelua tarjoavat yrityksemme

Mikenti Oy

Mikenti tarjoaa LVIJA-järjestelmiä ja talotekniikkaa moduulirakentamiseen sekä sprinklerijärjestelmiä.
IV-urakointi Jäähdytys ja kylmätekniikka LV-urakointi Rakennusautomaatio Sprinklerit Tekniset palvelut Teollisuuden palvelut
Koko Suomi

Quattro­services Oy

Quattroservices on vaativien projektien luotettava tekijä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
IV-urakointi LV-urakointi Sähköurakointi Sprinklerit
Kanta-Häme Pirkanmaa Uusimaa