energia­tehokkuus

Yhtiömme auttavat niin yrityksiä, julkista sektoria kuin kotitalouksiakin löytämään parhaita energiaa säästäviä ja kestäviä talotekniikkaratkaisuja.

Kiinteistöt ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Haluamme olla talotekniikka-alan vastuullisin toimija ja tukea asiakkaitamme heidän ympäristötavoitteissaan. Autamme löytämään kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset ratkaisut kaikenlaisiin ja -kokoisiin kiinteistöihin. 

Huolto- ja ylläpitosuositusten noudattaminen ja oikein säädetyt laitteet ovat toimivan talotekniikan vankka perusta. Uudiskohteissa energiatehokkuus ohjaa suunnittelua, mutta myös vanhemmissa kiinteistöissä ja korjausrakentamisessa on paljon mahdollisuuksia uudistaa käytäntöjä ja järjestelmiä.

Yhtiöidemme asiantuntijat suunnittelevat, toteuttavat ja huoltavat järjestelmiä sekä auttavat tekemään oikeita laitteisto- ja tarvikevalintoja, jotka tukevat ympäristö- ja energiansäästötavoitteita.

Käyttövesi- ja viemäriverkosto

Käyttövesi- ja viemäriverkoston kohdalla on useita mahdollisuuksia säästää ja ottaa talteen energiaa sekä laskea käyttökustannuksia.

 • Energiatehokkaat vesikalusteet rajoittavat virtaamaa ja säästävät vettä
 • Oikein säädetty käyttövesiverkosto säästää energiaa
 • Vakiopaineventtiilien avulla saadaan vedenpaine sopivalle tasolle
 • Käyttövesimittarit auttavat seuraamaan kulutusta
 • Jäteveden lämmöntalteenottoa on mahdollista hyödyntää kiinteistön lämmitysjärjestelmässä

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä

Kiinteistöjen energiansäästöä voidaan lisätä merkittävästi myös ottamalla käyttöön energiatehokkaat ja vähäpäästöiset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.

 • Patteriventtiilit ja lämmitysjärjestelmän oikein tehty perussäätö estää ylilämmittämisen
 • Erilaisten lämpöpumppujärjestelmien avulla voidaan vähentää ostoenergian määrää
 • Jäähdytyksen modernisointi ja lauhdelämmöntalteenotto tukevat energiasäästöä
 • Hybridilämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä löydetään kiinteistölle energiatehokkain ratkaisu

Ilmanvaihtojärjestelmä

Hyvä sisäilmasto ei poissulje samanaikaista energiansäästöä. Asianmukainen huolto ja oikeat laitevalinnat lisäävät energiatehokkuutta.

 • Ilmanvaihtokanavien nuohous sekä perussäätö varmistavat hyvät olosuhteet
 • Automaattisesti säätyvillä raitisilmaventtiileillä vältytään turhalta energiankulutukselta
 • Ohjaamalla ilmanvaihtoa tarpeenmukaisesti voidaan säästää huomattava määrä energiaa
 • Ilmanvaihtokoneen energiatehokkuutta voidaan parantaa ja koneiden käyttöikää jatkaa kustannustehokkaasti uusimalla vain osa komponenteista
 • Ottamalla lämpö talteen kiinteistön poistoilmasta ja siirtämällä se tuloilmaan voidaan säästää huomattava määrä energiaa

Sähköjärjestelmät ja rakennusautomaatio

Uusiutuvan energian hyödyntäminen ja toimiva rakennusautomaatiojärjestelmä ovat avainroolissa kiinteistön energiakustannusten säästössä.

 • Aurinkosähköjärjestelmä vähentää kiinteistön ostosähkön määrää ja ylimääräinen tuotanto on mahdollista myydä verkkoyhtiölle
 • Valaistuksen modernisointi ja tarpeenmukaistaminen laskevat energiankulutusta
 • Toimiva rakennusautomaatiojärjestelmä on avainroolissa säätämässä taloteknisiä järjestelmiä energiatehokkaaksi kokonaisuudeksi
 • Vähäpäästöiset sähköajoneuvot yleistyvät ja latausjärjestelmien/-pisteiden tarve kasvaa

Meiltä löydät oikeat kumppanit kaikilta talotekniikan osa-alueilta. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää eri vaihtoehdoista.