TALOTEKNIIKan PALVELUT

TALOTEKNIIKan pROJEKTIT JA PALVELUT

Talotekniikka on paikallista toimintaa. Siksi QMG:ssa talotekniikkaprojekteista, -urakoista ja -palveluista vastaavat paikalliset tytäryhtiömme. Ne tarjoavat joko itse tai kumppaniensa kanssa kaikkia talotekniikkalajeja koko maassa. Kun suunnittelet projektia, ota yhteyttä lähimpään yhtiöömme.

Palvelumme