Väärinkäytös­epäilyistä ilmoittaminen – Whistleblowing

Whistleblowing-menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava, jonka kautta tavoitetaan riippumaton toiminto. Otamme Quattro Mikenti Group -konsernissa väärinkäytösepäilykset vakavasti olemme sitoutuneet toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Mistä tapauksista minun tulisi ilmoittaa ja mitä kautta?

Toivomme, että nostat esiin mahdolliset väärinkäytösepäilysi. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia saattavat olla esimerkiksi petollinen, epärehellinen, laiton tai epäeettinen toiminta tai käytös tai muu säännösten tai määräysten vastainen toiminta.

QMG-konsernissa on mahdollista ilmoittaa epäilyistä esihenkilölle, henkilöstöhallintaan, toimitusjohtajalle tai aluejohtajalle. Epäilystä voi ilmoittaa myös Whistleblowing-kanavan kautta, jolloin ilmoitus on lähtökohtaisesti nimetön ja ohjautuu riippumattomaan käsittelyyn. Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Whistleblowing-kanavamme on anonyymi ja se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa. Halutessaan ilmoituksen yhteydessä voi ilmoittaa omat yhteystietonsa.

Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin.

Ilmoittaja saa ilmoitusta tehdessään tapauskohtaisen kirjautumistunnuksen. Kirjautumalla tunnuksen avulla uudelleen sivuille, voit jatkaa tapauksesta viestimistä käsittelijän kanssa, antaa lisätietoja, vastata mahdollisiin lisäkysymyksiin ja saada tietoa käsittelyn tilanteesta.

Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa. Henkilöllä, joka on ollut ilmoituksen kohteena, ei ole tarkastusoikeutta tietoihin.