Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Calto on pitkän linjan talotekniikkaosaaja terveydenhuoltosektorilla. Juuret ovat 1960-luvulla, jolloin perheyhtiön perustaja aloitti työskentelyn Turun yliopistollisen keskussairaalan tiloissa.

QMG-yritysCalto Oy
Pinta-alaSairaanhoitopiirissä on 8 sairaalaa
Palvelut IV-urakointi Kaasujärjestelmät LV-urakointi Sähköurakointi Tekniset palvelut
ErityisosaaminenSairaalakaasujärjestelmät

Varsinais-Suomi luottaa Caltoon jo toisessa polvessa

Terveydenhuollon toimijat edellyttävät talotekniikkakumppaneiltaan laadukasta palvelua. Calton pitkä asiakassuhde Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on tästä vahva osoitus.

Sairaalaympäristössä tehdyt LVI-, sähkö- ja IV-huolto- sekä korjauspalvelut edellyttävät olosuhteet huomioonottavaa toimintaa ja käyttäytymistä. Työskentely tiloissa ei koskaan saa haitata terveydenhuollon henkilöstöä tai asiakkaita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja omistamissaan kahdeksassa sairaalassa. Keskussairaalana toimii Turun yliopistollinen keskussairaala (Tyks), jonka tiloja käytetään myös opetukseen, työharjoitteluun ja tieteelliseen tutkimukseen. Sairaala-alueella vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvulta ja Museovirasto valvoo kaikkia niihin tehtyjä muutos- ja korjaustöitä.

QMG-konserniin vuodesta 2019 kuulunut Calto Oy on pitkän linjan talotekniikkaosaaja terveydenhuoltosektorilla. Juuret ovat jo 1960-luvulla, jolloin ensimmäinen perheyhtiön perustajista aloitti työskentelyn Turun yliopistollisen keskussairaalan tiloissa. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen. Huoltosopimukset kilpailutetaan nykyisen hankintalain mukaisesti säännöllisin väliajoin ja Calto on vastannut palveluiden tuottamisesta yhtäjaksoisesti viimeisten kymmenen vuoden ajan. Lisäksi yhtiö on mukana uudisrakentamisen projekteissa erillisten urakkasopimusten kautta.

Yhteistyösopimus kattaa ylläpito- ja korjauspalvelut. Yhtiön henkilöstöä työskentelee päivittäin sairaaloiden tiloissa. Sopimukseen sisältyy myös 24h päivystysvalmius. Palvelutason varmistamiseksi huoltohenkilöstö on valmiiksi perehtynyt kohteisiin ja osaa liikkua alueella. Lisäksi sairaalat antavat tarvittaessa esimerkiksi erilliset pukeutumisohjeet ja varusteita.

Palvelutason varmistamiseksi huoltohenkilöstö on valmiiksi perehtynyt kohteisiin ja osaa liikkua alueella.

Perustehtävät koostuvat perinteisestä talotekniikasta. Vaativuutta lisäävät leikkaussaleissa tehtävät toimet sekä muun muassa sairaalakaasujärjestelmien huolto. Potilaiden hoitoon tarkoitettujen lääkkeellisten kaasujen lisäksi sairaaloiden yhteydessä toimivat sairaala-apteekit ja -laboratoriot käyttävät erilaisia kaasuja esimerkiksi tutkimuksiin ja laitteiden kalibrointiin.

Vanhimmat ja Museoviraston valvonnassa olevat rakennukset eroavat muista kiinteistöistä. Rakenteiden suojelu edellyttää moderneista standardeista poikkeavia talotekniikkaratkaisuja. Toista ääripäätä edustaa keskussairaalan viereen rakentuva uusi Tyks Majakkasairaala, jonka sairaalakaasujärjestelmän asennuksista Calto myös vastaa erillisurakkana.

Muita kohteitamme

Sähkötöitä sadoissa asunnoissa

Assonant vastaa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön Hoasin sopimuskumppanina sähköön liittyvistä huoltotöistä pääkaupunkiseudulla.
Sähköurakointi
Tekniset palvelut
Uusimaa

Energiatehokkuutta teollisuusyritykselle

Alti-Systems vastasi sähkö-, automaatio-, ja putkiasennuksista, kun Trafotekin tuotantokiinteistön energiajärjestelmä uudistettiin ja öljystä energianlähteenä luovuttiin.
Energiatehokkuus
LV-urakointi
Rakennusautomaatio
Sähköurakointi
Teollisuuden palvelut
Varsinais-Suomi

OYS 2030 – Sädehoitoyksikkö

Kesällä 2022 valmistunut uudisrakennus on osa OYS 2030 -uudistamisohjelmaa. Movitek oli mukana yksikön rakentamisessa LVI-aliurakoitsijan…
IV-urakointi
LV-urakointi
Pohjois-Pohjanmaa