sprinkleri-järjestelmä

Mikenti Oy Jypro on toimittanut automaattisen sammutusjärjestelmän Metsä Fibren terminaaliin Vuosaaren satamassa. Järjestelmän suunnittelun lisäksi Mikenti Jypro vastasi myös asennustöistä.

QMG-yritysMikenti Oy Jypro
Pinta-ala30 000 m2
Palvelut Paloturvallisuus
AsiakasMetsä Fibre

Jypron sprinklerijärjestelmä takaa vientiterminaalin paloturvallisuuden

Mikenti Oy Jypro on toimittanut automaattisen sammutusjärjestelmän Vuosaaren satamaan Metsä Fibren 30 000 neliömetrin suuruiseen vientiterminaaliin. Rakennuksen erityispiirteet huomioiden suunniteltu sprinklerilaitteisto turvaa terminaalirakennuksen paloturvallisuuden.

Vuosaaren sataman tavaraliikenne on voimakkaassa kasvussa. Sataman kautta kulkee satojatuhansia kontteja vuodessa.

Metsä Fibren terminaalihalli on noin 100 metriä leveä ja 400 metriä pitkä, noin neljän jalkapallokentän kokoinen. Noin 30 000 neliömetrin laajuinen terminaali rakennetaan sellun ja muiden biotuotteiden vientivarastoksi. Puuraaka-aine näkyy myös rakenteissa: kattoa kannattelevat jykevät liimapuupalkit, ja kattoelementit ovat niin ikään puupohjaiset.

Paloturvallisuus tukee logistiikan sujuvuutta

Moderni varastorakennus ja sen tontti ovat niin kookkaita, että satama-alueella on toteutettu mittavia toimintojen ja liikenneväylien muutoksia. Rakennuksen tekniset ratkaisut tehostavat merkittävästi vientilogistiikkaa, ja siten osaltaan suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Rakennuksen kokonaispaloturvallisuus tukee osaltaan tavaravirtojen sujuvuutta ja luotettavuutta. Mikenti Jypron suunnittelijat ovat huomioineet terminaalin erityispiirteet sprinklerijärjestelmän toiminnassa.

Hallissa on sama lämpötila kuin ulkonakin eli Suomen talvessa mennään usein pakkasen puolelle. Sprinklerijärjestelmässäkään ei siksi voi olla vettä kaiken aikaa valmiina. Normaalitilanteessa putkissa on paineilma. Palotilanteessa paineilma vapautuu ja vesi virtaa tilalle säiliöistä. Kaikki tämä tapahtuu noin minuutin sisällä siitä, jos järjestelmä on havainnut palon.

Toistakymmentä kilometriä työmaata

Järjestelmän suunnittelun lisäksi Mikenti Jypro vastasi myös sprinklerien asennustöistä. Yhtiön käyttämät sprinkleriasentajat ovat alansa parhaita, kokeneita tekijöitä. Mikenti Jypro on Tukesin hyväksymä asennusliike.

Katonrajassa riittää työsarkaa, sillä kaikkiaan halliin vedettiin sprinklerijärjestelmään kuuluvia putkistoja reilut kymmenen kilometriä.

Eikä tässä vielä kaikki. Lisäksi urakkaan kuuluvat rakennusta kiertävä sprinklerinsyöttöverkosto ja palopostiverkosto. Maan alla sammutusvesiputkistoa on useita kilometrejä. Urakkaan kuuluivat myös pikapalopostit, palopostit ja käsisammuttimet, niitä kohteeseen meni pieni kuorma-autollinen. Maanalaiset putket eivät pääse jäätymään, sillä niissä on saattolämmitys.

Kohde suunniteltiin jo tarjouslaskentavaiheessa lähes valmiiksi. Mikenti Jypron esivalmistustehdas Jyväskylässä toimitti kaikki hallin putket, jolloin työmaalla tehtävän työn osuus oli mahdollisimman pieni. Nämä yhdessä mahdollistivat nopean toimitusaikataulun.

Muita kohteitamme

Aurinkovoimala maatalousyritykselle

Automaatio T&N vastasi suunnittelusta ja sähkötöistä, kun maatalousalan yritykselle toteutettiin katolle sijoitettava 110kW aurinkovoimala.
Rakennusautomaatio
Sähköurakointi
Pohjanmaa

Ilmanvaihtourakka laboratoriotiloihin

THL:n Tilkanmäen F-rakennuksen korjaus toteutettiin jaettuna urakkana, jossa rakennuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt, pääurakoitsijan roolissa Consti Korjausrakentaminen…
IV-urakointi
Uusimaa

LUMI EuroHPC -datakeskusprojekti

Paikallis-Sähkö toimi CSC:n datakeskushankkeen pääsähköurakoitsijana Kajaanissa ja oli vastuussa hankkeen sähkönjakelun suunnittelusta sekä toteuttamisesta.
Sähköurakointi
Kainuu