Innovatiivinen tuotanto­laitos

Ajansähkö urakoi sähköt Woodspinin uuteen ja innovatiiviseen teollisuuslaitokseen. Kohteen koko ja luonne tekivät projektista erityisen ja kiinnostavan.

PääurakoitsijaSRV
RakennuttajaJykia Oy
QMG-yritysAjansähkö Oy
Pinta-ala11 500 m²
Palvelut Sähköurakointi

Ajansähkö sähköisti innovatiivisen tuotantolaitoksen

Rakennusyhtiö SRV luovutti lokakuussa 2022 kiinteistökehitysyhtiö Jykialle uuden tehdasrakennuksen. Jykia on rakennuttanut sen materiaali-innovaatioyhtiö Spinnovan ja selluyhtiö Suzanon yhteisyritykselle Woodspin Oy:lle.

Jyväskylän Eteläportin teollisuusalueelle rakennetussa tehtaassa tullaan valmistamaan tekstiilikuitua puupohjaisesta selluloosasta tekstiiliteollisuuden tarpeisiin. Ekologinen SPINNOVA®-kuitu valmistetaan ilman liuottamista tai haitallisia kemikaaleja.

Kiinteistön pinta-ala on noin 11 500 m², joka muodostuu noin 9 500 m² tuotantohalleista ja noin 2 000 m² toimisto- ja laboratorio-osasta. Samassa kiinteistössä toimii myös Suzano Finland Oy:n MFC-laitos sekä Spinnovan pääkonttori.

Rakentamisesta vastanneen SRV:n Petteri Savola kertoo, että erityiset tarpeet ja vahva tuotekehitystoiminta tekivät uuden tuotantolaitoksen rakentamisesta poikkeuksellisen hankkeen.

– Tällaiseen rakennukseen tulee paljon tekniikkaa sisälle, ja olennaista on saada se toimimaan moitteettomasti. Myös kestäviin energiaratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Sähkö on kaiken kaikkiaan merkittävässä roolissa, sillä tehtaan kaikki laitteet toimivat sähköllä.

Meille on erityisen tärkeää valita kumppanit, joihin voimme luottaa ja joiden tiedämme pystyvän toteuttamaan vaativan kohteen kustannustehokkaasti aikataulussa.

Seija Takanen, toimitusjohtaja, Jykia

Tehdasrakennuksen sähkötöistä vastanneen Ajansähkö Oy:n toimitusjohtaja Heimo Niininen on samaa mieltä: kohteen koko ja luonne isona teollisuusympäristönä teki projektista ainutlaatuisen ja kiinnostavan.

– Kun aikataulu on tiukka ja laitoksen teknologia uutta, on laajasta osaamisesta ja kokemuksesta jopa tavanomaista enemmän hyötyä. Lisäksi rakennussuunnitelmat täsmentyivät työn aikana: olennaista oli löytää joka tilanteeseen ratkaisut, jotka mahdollistivat prosessi- ja laiteasennukset.

Niininen kiittelee onnistuneesta projektista myös SRV:tä. Kokonaisuuden hallinta on rakennushankkeissa aina olennainen onnistumisen elementti. Sen merkitys korostuu Woodspinin tehtaan kaltaisissa monimuotoisissa tiiviin aikataulun kohteissa.

Oma roolinsa on tietysti myös aliurakoitsijoilla. Petteri Savola kertoo, että valittujen kumppaneiden kykyyn suoriutua vaativista tehtävistä kiinnitettiin erityistä huomiota. Ajansähköllä ja SRV:llä on pitkä yhteistyösuhde, ja Ajansähkön tiedettiin onnistuneen hyvin Woodspinin tehdasta laajemmissakin hankkeissa.

Jykian toimitusjohtaja Seija Takanen korostaa Woodspinin erityisyyttä innovatiivisena tuotantolaitoksena. Hän toteaa, että kiinteistön omistajana ja rakennuttajana kehitysyhtiö oli jopa tavanomaista tarkempi sen suhteen, kenen hoidettavaksi rakennushankkeen aliurakat annetaan.

– Jykia valitsi SRV:n Woodspinin urakoitsijaksi, mutta hyväksyimme omalta osaltamme myös kaikki aliurakoitsijat. Meille on erityisen tärkeää valita kumppanit, joihin voimme luottaa ja joiden tiedämme pystyvän toteuttamaan vaativan kohteen kustannustehokkaasti aikataulussa.

Woodspin tehdas luovutettiin kuukausi etuajassa. Heimo Niininen toteaa, että tuotantolaitoksen edustama uusi teknologia ja energiatehokkuus ovat suunta, jota kohti rakennushankkeet kulkevat yleisemminkin. Ajansähkö tutustuu jatkuvasti uusiin rakentamisen ratkaisuihin ja niiden sähkötöille asettamiin vaatimuksiin sekä hyödyntää näitä oppeja menestyksekkäästi.

– Uskon, että Woodspinin tehtaan kaltaisia innovatiivisia rakennushankkeita tulee koko ajan lisää. Ajansähkö aikoo pysyä mukana alan kehityksen kärjessä, Heimo Niininen toteaa.

Kuva: SRV

Muita kohteitamme

Hypermarketin valaistuksen modernisointi

Mesiel vastasi K-Citymarketin sekä samassa kiinteistössä vieressä sijaitsevan toisen päivittäistavarakaupan valaistuksen uudistamisesta. Asennukset tehtiin yötyönä…
Sähköurakointi
Keski-Pohjanmaa

Paloilmoitinjärjestelmän uudistus teollisuudelle

FireSec vastasi suunnittelusta ja asennuksista, kun suuri teollisuuden tuotantolaitos uudisti paloturvajärjestelmänsä.
Paloturvallisuus
Turvatekniikka
Pirkanmaa

As Oy Kajaanin Ainonranta

Kaupungin ensimmäinen tornitalo As Oy Kajaanin Ainonranta valmistui vuonna 2023. LVI-Aitta vastasi kohteen LVIA-urakasta.
IV-urakointi
Jäähdytys ja kylmätekniikka
LV-urakointi
Rakennusautomaatio
Kainuu