Vilpe Oy:n energia­järjestelmä

Tammi Kiinteistötekniikka oli mukana, kun Vilpe uudisti energiajärjestelmänsä. Hankkeessa Tammen projektiryhmä simuloi tilanteita energiavirtojen mukaan ja sitä kautta haettiin paras lopputulos.

QMG-yritysTammi Kiinteistö­tekniikka Oy
Palvelut Jäähdytys ja kylmätekniikka LV-urakointi
ProjektiEnergiajärjestelmäuudistus

Asiakkaan energiajärjestelmäuudistus perustui tarkkaan nykytila-analyysiin

QMG-konserniin kuuluva Tammi Kiinteistötekniikka tarjoaa LVI-, sähkö-, automaatio- ja jäähdytysjärjestelmien urakointia sekä talotekniikkapalveluita Pohjanmaalla. Mustasaaressa toimiva Vilpe Oy on perheyritys, joka valmistaa rakennusalan tarpeisiin muoviteollisuuden tuotteita, kuten kattoluukkuja ja poistoputkia. Tammi Kiinteistötekniikka oli mukana, kun yhtiö uudisti energiajärjestelmänsä.

Vilpen tehdas on otettu käyttöön 1984 ja tiloja on laajennettu useaan otteeseen. Tammi Kiinteistötekniikka on vastannut rakennuskokonaisuuden jäähdytyslaitteistojen huollosta. Kun tuli aika luopua öljystä lämmön lähteenä, yhtiö tarjosi asiakkaalle energia-alan asiantuntemustaan.

– Vilpen tuotanto on energiaintensiivistä ja tiesimme, että muovikoneiden hukkalämmöt olivat niin suuret, että niitä voisi käyttää muiden tilojen lämmitykseen. Teimme Vilpen johdolle ehdotuksen arvioinnista, jossa kaikki energiavirrat laskettaisiin ennen kuin tehdään päätöksiä uusista järjestelmistä, kertoo Juhani Tammi.

Tammi Kiinteistötekniikka sai asiakkaalta luvan tutkia perin pohjin mitä rakennuksissa tapahtuu. Öljynkulutustiedot analysoitiin ja ne laskettiin eri vuosille säävaihtelut huomioon ottaen. Lämmitystehosta haluttiin saada mahdollisimman tarkka kuvaus.

– Selvitimme sähkönkulutuksen, koska se on suoraan verrannollinen siihen, paljonko prosessista voi kerätä talteen lämpöä ilman, että käytetään lämpökaivoja. Laskimme miten paljon jäähdytystarve vähentää lämmöntarvetta. Kun huomasimme, että lämpöä jää yli, mietimme, miten se voidaan tehokkaammin hyödyntää.  Tästä saimme ajatuksen laittaa lämpö talteen kaivoihin, kertoo energia-asiantuntija Mikko Pieskä, joka vastasi energiankulutusprofiilin tuottamisesta.

Tammi hyödynsi myös simulointia. Simulointien lisäksi Vilpeä varten tehtiin koereikä, jonka avulla nähtiin kyseisen kohdan kallion lämpövaste. Vaasan yliopisto suoritti testikaivon mittauksen.

Teimme asiakkaan johdolle ehdotuksen arvioinnista, jossa kaikki energiavirrat laskettaisiin ennen kuin tehdään päätöksiä uusista järjestelmistä.

Juhani Tammi, toimitusjohtaja, Kiinteistötekniikka Tammi

Kolme kaivokenttää ja tiheässä olevia kaivoja

Tammen projektiryhmä simuloi tilanteita energiavirtojen mukaan ja sitä kautta haettiin paras lopputulos. Erikoisen Vilpen järjestelmästä tekee, että tontilla on yhteensä 18 kaivoa, joista jokainen on 300 metriä syvä. Ne on jaettu kolmeen eri kaivokenttään, joista kaksi on tavanomaista ja yksi on tehty tehostamaan lämmön varastointikykyä.

Kahdessa tavanomaisessa kentässä kaivojen välistä etäisyyttä on pyritty maksimoimaan, jotta energiaa voidaan kerätä mahdollisimman laajalta alueelta ja kaivoja voidaan käyttää tavanomaiseen vapaajäähdytykseen sekä lämmitykseen. Varastotarkoitukseen poratussa kentässä tehostetaan lämmön varastoitumista eli kaivot on porattu tarkoituksella erittäin lähelle toisiaan. Sinne voi ajaa jäähdytyskoneesta korkeammassa lämpötilassa olevaa lämpöä talteen. Kun kaivot ovat tavanomaista lähempänä toisiaan, saavat ne ympäröivän kiviaineksen lämpenemään korkeampaan lämpötilaan ja myös niiden lämpöhäviö on pienempi, joten hukkalämpö tallentuu paremmin lämmityskautta varten.

Projektissa suunnittelu eteni myös toteutuksen aikana ja olemassa olevaa teknologiaa hyödynnettiin uudella tavalla, mikä vaati tavanomaista enemmän sekä työnjohdolta että tekijöiltä. Järjestelmä valmistui kesällä 2021 ja on ollut talven 2021–2022 vielä koekäytössä.

Muita kohteitamme

Hypermarketin valaistuksen modernisointi

Mesiel vastasi K-Citymarketin sekä samassa kiinteistössä vieressä sijaitsevan toisen päivittäistavarakaupan valaistuksen uudistamisesta. Asennukset tehtiin yötyönä…
Sähköurakointi
Keski-Pohjanmaa

Paloilmoitinjärjestelmän uudistus teollisuudelle

FireSec vastasi suunnittelusta ja asennuksista, kun suuri teollisuuden tuotantolaitos uudisti paloturvajärjestelmänsä.
Paloturvallisuus
Turvatekniikka
Pirkanmaa

As Oy Kajaanin Ainonranta

Kaupungin ensimmäinen tornitalo As Oy Kajaanin Ainonranta valmistui vuonna 2023. LVI-Aitta vastasi kohteen LVIA-urakasta.
IV-urakointi
Jäähdytys ja kylmätekniikka
LV-urakointi
Rakennusautomaatio
Kainuu