Ilmanvaihto­urakka laboratorio­tiloihin 

THL:n Tilkanmäen F-rakennuksen korjaus toteutettiin jaettuna urakkana, jossa rakennuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt, pääurakoitsijan roolissa Consti Korjausrakentaminen Oy ja IV-urakoitsijana Ilmastointi-Mikenti Oy.

PääurakoitsijaConsti Korjausrakentaminen Oy
RakennuttajaSenaatti-kiinteistöt
QMG-yritysIlmastointi-Mikenti Oy
Palvelut IV-urakointi

ILMASTOINTI-MIKENTI IV-URAKOITSIJANA THL:N PÄÄTOIMIPISTEEN F-RAKENNUKSEN REMONTISSA 

THL:n päätoimipisteen, Helsingin Tilkanmäen kampuksen avajaisia vietettiin lokakuussa 1958 tasavallan presidentti Urho Kekkosen läsnä ollessa. Tuolloin otettiin käyttöön neljä toisiinsa yhteydessä olevaa rakennusta A–D ja pieni erillinen asuinrakennus E. Kun kampusta laajennettiin 30 vuotta myöhemmin vuonna 1988, Helsingin Mannerheimintielle nousivat arkkitehti Mikael Paatelan suunnittelemat lisärakennukset F ja G. 

Ilmastointi-Mikenti vastasi ilmanvaihtourakasta, kun toimisto- ja laboratoriorakennus F:ää alettiin kesällä 2022 uudistaa vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Rakennuksen kolmas kerros perusparannettiin, rakennuksen tilojen järjestelyyn tehtiin muutostöitä ja kerrosten IV-konehuoneet uusittiin. Samaan aikaan F-rakennuksen julkisivu remontoitiin. Työn tekeminen turvallisuusluokitellussa laboratoriotilassa edellytti suppean turvallisuusselvityksen tekemistä kaikille Ilmastointi-Mikentin urakassa oleville henkilöille.

Nelikerroksisen F-rakennuksen ensimmäinen kerros on muutettu monitilatyöympäristöksi jo vuonna 2019. Muita suurempia korjauksia ei ole tehty, mikä havaittiin myös Ilmastointi-Mikentillä. 

– Kohde oli kooltaan varsin maltillinen, mutta talotekniikan puolesta pääsimme ratkomaan hyvinkin mielenkiintoisia haasteita, kertoo Petri Laakso, projektipäällikkö Ilmastointi-Mikentiltä.

HYVÄ PROJEKTISUUNNITTELU MAHDOLLISTI HÄIRIÖTTÖMÄN LABORATORIOTYÖSKENTELYN

Jos tavanomaisille toimistoille väistötiloihin siirtyminen on kova ponnistus, laboratoriotilojen suhteen projekti saattaisi paisua kohtuuttomaksi. Hyvän työsuunnittelun ansiosta F-rakennuksen ilmastointiurakka oli mahdollista toteuttaa niin, että henkilökunta pystyi työskentelemään rakennuksessa samanaikaisesti, ilman toimintaa haittaavia käyttökatkoja. 

Helppoja järjestelyt eivät kuitenkaan olleet. Monista vanhoista järjestelmistä ei ollut lähtötietoja, minkä vuoksi ne täytyi tutkia paikan päällä. Huolellisen kartoituksen jälkeen IV-työt toteutettiin vaiheittain siten, että ensin rakennettiin kaksi uutta IV-konehuoneosaa, joihin asennettiin uudet, 1. kerrosta palvelevat IV-koneet. Näin päästiin purkamaan vanhasta IV-konehuoneesta vanhoja koneita pois uusien tieltä. Tämän jälkeen rakennettiin uudet 2. kerroksen koneet, jotta saadaan purettua lisää vanhoja 3. kerroksen uusien koneiden tieltä.

– Se oli vähän kuin uuden laivan rakentaminen pulloon niin, että vanhaa laivaa ei voi purkaa ennen kuin uusi on valmis, Petri Laakso kuvailee.

Vanhojen koneiden purkujärjestys määräsi uusien koneiden sijainnit suunnitelmissa, mikä toi omat haasteensa. Ahtaaseen, tekniikkaa täynnä olevaan konehuoneeseen tuli pitkiä kanavalinjoja, joita ei kuitenkaan ollut mahdollista asentaa vaiheistuksen aikana. Tällöin käytettiin väliaikaisia järjestelyitä, kuten kangaskanavia. Työstä aiheutuva pöly pidettiin poissa ylipaineistamalla laboratorio- sekä toimistotilat koko urakan ajaksi, ja suurimmat käytössä olevien tilojen liityntätyöt tehtiin ”yliheittona” viikonloppujen aikana. 

KAIKKI IRTI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN RAJALLISESTA TILASTA

Helsingin Mannerheimintie on yleensä vilkkaasti liikennöity ja Tilkanmäelläkin on vain vähän pysäköintipaikkoja, eritoten rakennuksen ollessa käytössä. Pienen työmaa- ja varastoalueen vuoksi tavarantoimitusten ja varastoinnin aikatauluttamiseen täytyikin kiinnittää erityistä huomiota. Ratkaistavana oli myös urakoitsijoiden autojen pysäköinti työpäivien ajaksi, mihin löytyikin yllättävä apu.

– Oman projektimme vieressä sattui olemaan raitiotietyömaa. Raitiovaunut eivät tulisi kulkemaan kiskoilta kuukausiin, joten tiedustelimme mahdollisuutta pysäköidä kiskojen päällä. Kun tämä järjestyi, pysäköintiongelmat ratkesivat, Petri Laakso kertoo.

Kokonaisuutena F-rakennuksen ilmanvaihtourakka oli haastava, ja siinä päästiin toden teolla harjoittamaan luovaa ongelmanratkaisua. Ilmastointi-Mikenti antaa erinomaisen arvosanan urakassa mukana olleiden toimijoiden keskinäiselle ilmapiirille.

­– Työmaalla oli kokonaisuudessaan ammattimainen, mutta rento meininki hyvässä yhteistyössä. Tämä osaltaan helpotti haastavien työvaiheiden toteutuksia, kiittelee Petri Laakso.

Muita kohteitamme

Aurinkovoimala maatalousyritykselle

Automaatio T&N vastasi suunnittelusta ja sähkötöistä, kun maatalousalan yritykselle toteutettiin katolle sijoitettava 110kW aurinkovoimala.
Rakennusautomaatio
Sähköurakointi
Pohjanmaa

LUMI EuroHPC -datakeskusprojekti

Paikallis-Sähkö toimi CSC:n datakeskushankkeen pääsähköurakoitsijana Kajaanissa ja oli vastuussa hankkeen sähkönjakelun suunnittelusta sekä toteuttamisesta.
Sähköurakointi
Kainuu

Orrilan kartano

Lämpöjokeri asensi ilmavesilämpöpumpun ja uudisti samalla koko historiallisen kartanon 150-vuotiaan päärakennuksen LVI-järjestelmän.
Jäähdytys ja kylmätekniikka
LV-urakointi
Päijät-Häme