QMG tukee asiakkaidensa ympäristötavoitteita

Vastuullisuuden eri osa-alueet ovat meille tärkeitä ja haluamme auttaa myös asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa. Kiinnostus uusiutuvaa energiaa kohtaan lisääntyy jatkuvasti ja tulevaisuuden energiaratkaisut tehdään tänään. Aurinkosähköjärjestelmät ja niihin liittyvä suunnittelu ja asennus ovat keskeinen palvelualue, johon konsernissa panostetaan voimakkaasti lähivuosina.

– Haluamme olla asiakkaidemme luottokumppani vastuullisissa talotekniikkapalveluissa. Uudet teknologiat, kuten aurinkoenergiaan liittyvät varastointiratkaisut kehittyvät jatkuvasti ja kehitämme tavoitteellisesti omaa asennus- ja suunnitteluosaamistamme, kertoo QMG:n vastuullisuusasioista vastaava johtaja Matti Ranne.

A-yhtiöt Porvoossa edelläkävijänä energiaratkaisuissa

Porvoossa kaupungin asumisen ohjelma määrittää tavoitteet vuoteen 2030 asti. Se sisältää sekä uusien asukkaiden houkuttelua Porvooseen että nykyisten asukkaiden asuinviihtyisyydestä huolehtimista. Strategisena tavoitteena on myös vihreämmän sähkön hyödyntäminen kaupungin asuntotuotannossa.

QMG:hen kuuluva JT-Sähkötekniikka on useita vuosia tuottanut erilaisia huolto- ja asennuspalveluita A-yhtiöille, joka on Porvoon kaupungin omistama vuokratalojen rakennuttaja, omistaja, isännöitsijä ja huoltaja. Uusimpana mukaan ovat tulleet aurinkosähköön liittyvät asennukset. A-yhtiöiden kiinteistöjohtaja Teppo Riski katsoo kiinteistöjen kehityksessä pitkälle tulevaisuuteen.

– Porvoo ja A-yhtiöt ovat edelläkävijöitä energiaratkaisuissa. Meille on tärkeää rakentaa kestävästi ja pysyvästi. Huomioimme vuokra-asuntotuotannossa rakennuksen koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä. Tavoitteena on, että jokainen kiinteistömme tuottaa joskus aurinkoenergiaa, Riski vahvistaa.

– Toimimme hyvässä yhteistyössä paikallisen kaukolämmön ja sähkön tuottajan, Porvoon Energian kanssa. Omistamiemme kiinteistöjen katoille on sijoitettu aurinkopaneeleita ja yhtiön omasta vuosituotannosta tehdään itse pelkästään aurinkosähköllä jopa 15–20 %. Kapasiteettia voidaan käyttää kokonaistaloudellisesti yhtiön hyväksi, kun liikatuotanto voidaan tarvittaessa siirtää energiayhtiön verkkoon, joka voi taas hyödyntää sen muualla vihreänä sähkönä.

Aurinkosähköjärjestelmissä paljon kehityspotentiaalia

– Porvoon A-asunnot on kehityssuuntautunut rakennuttaja ja heitä kiinnostaa asumisen hiilijalanjälki. Olemme hyvässä yhteistyössä toteuttaneet uusia ratkaisuja. Aloite on tullut heiltä, olemme tehneet alkuselvityksen ja ehdottaneet kiinteistöön sopivaa toimintamallia, kertoo JT-Sähkötekniikan toimitusjohtaja Tapani Lempinen.

Lempinen näkee aurinkosähköjärjestelmissä paljon kehityspotentiaalia suomalaista asuntotuotantoa ajatellen.

– Paneelien tehokkuudet ovat koko ajan parantuneet ja ne ovat taloyhtiöille suhteessa edullinen ratkaisu. Tulevaisuudessa auringon avulla voidaan tuottaa sähköä myös asukkaitten autolla ajamiseen. Toistaiseksi kehityksen hidasteena on vielä sähkön varastoinnin hankaluus yksittäisille asunto-osakeyhtiöille, Lempinen sanoo.