Paloilmoitin­järjestelmä

FireSec vastasi suunnittelusta ja asennuksista, kun suuri teollisuuden tuotantolaitos uudisti paloturvajärjestelmänsä.

QMG-yritysFireSec Oy
Palvelut Paloturvallisuus Teollisuuden palvelut Turvatekniikka
AsiakasTeollisuusyritys

TEOLLISUUSKIINTEISTÖN PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ NYKYAIKAISTETTIIN

FireSec on erikoistunut sekä teollisuuden että julkisten tilojen, kuten koulujen hätäkeskuksiin liitettyihin paloilmoitinjärjestelmiin. Yhtiö valittiin toteuttamaan kokonaisvaltainen uudistus, kun suuren teollisuusyrityksen Suomen tuotantoyksikön vanha järjestelmä oli tullut elinkaarensa päähän. Yhteistyö jatkuu projektin valmistuttua ylläpitosopimuksella.

Kilpailutuksen kautta voitettu projekti oli haastava ja monipuolinen kokonaisuus. Uudistuksen kohteena oleva kiinteistö koostuu useasta erillisestä rakennuksesta, joissa on sekä toimisto- että tuotantotiloja. Tilojen erilaiset käyttötarkoitukset määrittivät kuhunkin parhaiten sopivan turvajärjestelmän. Tässä tapauksessa ratkaisu löytyi kokonaisuudesta, jossa hyödynnetään eri ilmaisutekniikkoja.

Teollisuudessa asiakkailla on tarve erilaisille ratkaisuille. Kohteeseen tuli myös erikoisilmaisua.

Marko Saviahde, toimitusjohtaja, FireSec

– Kyseessä on räätälöity usean keskuksen verkotettu järjestelmä. Normaalin paloilmaisun lisäksi kohteeseen tuli myös erikoisilmaisua, kuten näytteenottoa ja vaativiin olosuhteisiin soveltuva paineenvaihteluun perustuva linjalämpöilmaisujärjestelmä. Viimeksi mainittu on paras vaihtoehto niin sanotusti likaisiin ja haastaviin ympäristöolosuhteisiin, vahvistaa FireSecin toimitusjohtaja Marko Saviahde.

Lisäksi FireSec toteutti valvomoon graafisen käyttöliittymän, josta näkee järjestelmän hälytyspisteet. Asiakkaan toiveen mukaisesti kokonaisuuteen kuuluu etävalvontamahdollisuus.

Työvaiheiden aikataulutus keskiössä

Projekti kesti vuoden ja huolellisen etukäteissuunnittelun merkitys korostui. Työtä tehtiin vaiheittain siten, että paloilmoitinjärjestelmä toimi samaan aikaan ilman katkoja.

FireSecin henkilöstö kävi ennen aloitusta läpi kohteen oman turvallisuusperehdytyksen. Asennusympäristössä huomioitiin asiakkaan tuotantoprosessi ja kulloinenkin työalue oli rajattuna erilleen. Turvallisuuskäytännöt ohjasivat työvaiheiden aikataulutusta koko hankkeen ajan.

Projektitoimitukseen kuuluivat suunnittelu, järjestelmän kaapelointi- ja asennus, keskuslaitteiden asennus ja ohjelmointi, käyttöönotto, testaukset, grafiikka sekä loppudokumentointi.

– Teollisuudessa asiakkailla on tarve erilaisille ratkaisuille. Tiloissa voi olla tuotantovälineisiin tai -vaiheisiin liittyen savua tai vesihöyryä, voimakkaita lämpötilanvaihteluita tai jotain muuta, mikä pitää ottaa huomioon kokonaisuuden suunnittelussa. Meillä on hyvä yhteistyö laitetoimittajiemme kanssa. Ammattitaitoamme on löytää kaikille juuri se oikea ja paras ratkaisu, summaa Saviahde.

Muita kohteitamme

Sähkötöitä sadoissa asunnoissa

Assonant vastaa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön Hoasin sopimuskumppanina sähköön liittyvistä huoltotöistä pääkaupunkiseudulla.
Sähköurakointi
Tekniset palvelut
Uusimaa

Energiatehokkuutta teollisuusyritykselle

Alti-Systems vastasi sähkö-, automaatio-, ja putkiasennuksista, kun Trafotekin tuotantokiinteistön energiajärjestelmä uudistettiin ja öljystä energianlähteenä luovuttiin.
Energiatehokkuus
LV-urakointi
Rakennusautomaatio
Sähköurakointi
Teollisuuden palvelut
Varsinais-Suomi

OYS 2030 – Sädehoitoyksikkö

Kesällä 2022 valmistunut uudisrakennus on osa OYS 2030 -uudistamisohjelmaa. Movitek oli mukana yksikön rakentamisessa LVI-aliurakoitsijan…
IV-urakointi
LV-urakointi
Pohjois-Pohjanmaa