Kilpilahden öljynjalos­tamo

QMG Partnersiin kuuluvan Palokatkot Vänskän asentajat varmistavat rakennusturvallisuutta myös korkean turvallisuusluokituksen öljynjalostamossa.

Palokatkot varmistavat työturvallisuutta Nesteen öljynjalostamossa

Porvoossa öljynjalostukseen ja kemianteollisuuteen erikoistuneella alueella turvallisuus on prioriteetti. Palokatkot Vänskä vastaa öljynjalostamon palokatkojen huollosta ja asennuksista.

Palokatkot Vänskän vastuulla on palokatkojen tarkistus ja korjausten suunnittelu sekä huoltotoimenpiteet Nesteen öljyjalostamon kaikissa kiinteistöissä. Uudisrakentamiskohteissa yhteistyötä tehdään eri urakoitsijoiden kanssa. Palokatkojen oikea toteutus on keskeinen osa mahdollisiin onnettomuustilanteisiin varautumista.

Neste perusti vuonna 1962 sataman ja öljynjalostamon entisille Sköldvikin (Kilpilahti) kartanon maille. Noin 13 neliökilometrin teollisuusalueella on öljynjalostuksen lisäksi kemianteollisuutta. Nesteen tuotantolaitoksiin kuuluvat säiliöalue, tutkimustoimintaan keskittyvä teknologiakeskus sekä maantie- ja junaterminaalit raaka-aineiden vastaanottamista ja valmiiden tuotteiden jakelua varten. Konsernin palveluksessa toimii Kilpilahdessa noin 2200 työntekijää.

Vahva rakennusturvallisuuskulttuuri luo perustan myös työntekijöiden turvallisuudelle suurteollisuusalueella. Palokatkoja tarvitaan kaikissa osastoivissa rakennusosissa, joiden läpi johdetaan taloteknisten järjestelmien osia. Vesi- ja viemäriputkien, ilmakanavien, lämmitysputkistojen ja sähkökaapelin läpivedot viimeistellään tiivistämällä ne palonkestäviksi. Palokatkot Vänskän VTT-sertifioidut asentajat varmistavat, että Nesteen sekä saneerattujen että uusien rakennusten läpiviennit ja liitoskohdat on tiivistetty asianmukaisesti. Eri kiinteistöjen oikein toteutetut ja huolletut palokatkot estävät tehokkaasti savukaasujen ja tulen leviämisen palo-osastosta toiseen mahdollisessa poikkeustilanteessa.

Pitkäaikaiset yhteistyökumppanit ovat korkean turvallisuusluokituksen alueella talotekniikan ylläpidossa ja huollossa avainasemassa. Palokatkot Vänskä ja Neste ovat solmineet toistaiseksi voimassa olevan kausisopimuksen. Neste tai konsernille rakennustöitä suorittavat urakoitsijat voivat tarvittaessa tilata nopeallakin aikataululla alueen hyvin tuntevan palokatkoasentajan paikalle. Palokatkot Vänskällä on Kilpilahdessa myös oma toimisto ja varasto.

Vaativimpia kohteita palokatkojen asentamisen kannalta ovat vanhimmat 1970-luvun rakennukset, joista ei ole käytettävissä tarkkoja rakennuspiirustuksia.

Nesteen Kilpilahden kiinteistöt ovat eri-ikäisisiä ja niillä on erilaisia käyttötarkoituksia. Vaativimpia kohteita palokatkojen asentamisen kannalta ovat vanhimmat 1970-luvun rakennukset, joista ei ole käytettävissä tarkkoja rakennuspiirustuksia. Ne eivät myöskään vastaa rakenteiltaan nykyisiä vaatimuksia. Lisäksi vanhemmissa kiinteistöissä lvi-asennusten läpiviennit ja liitoskohdat ovat usein hankalasti löydettävissä.

Asentajien työturvallisuus varmistetaan monin tavoin. Esimerkiksi jokainen Kilpilahdessa työskentelevä käy läpi alueen pakollisen oman turvallisuuskoulutuksen ennen kulkuluvan myöntämistä. Jokainen tehtävä vaatii lisäksi myös erillisen työluvan. Palokatkot Vänskän henkilöstö liikkuu aina pareittain ja he käyttävät suojalaseja ja palonkestäviä vaatteita.

Muita kohteitamme

Sähkötöitä sadoissa asunnoissa

Assonant vastaa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön Hoasin sopimuskumppanina sähköön liittyvistä huoltotöistä pääkaupunkiseudulla.
Sähköurakointi
Tekniset palvelut
Uusimaa

Energiatehokkuutta teollisuusyritykselle

Alti-Systems vastasi sähkö-, automaatio-, ja putkiasennuksista, kun Trafotekin tuotantokiinteistön energiajärjestelmä uudistettiin ja öljystä energianlähteenä luovuttiin.
Energiatehokkuus
LV-urakointi
Rakennusautomaatio
Sähköurakointi
Teollisuuden palvelut
Varsinais-Suomi

OYS 2030 – Sädehoitoyksikkö

Kesällä 2022 valmistunut uudisrakennus on osa OYS 2030 -uudistamisohjelmaa. Movitek oli mukana yksikön rakentamisessa LVI-aliurakoitsijan…
IV-urakointi
LV-urakointi
Pohjois-Pohjanmaa