HUS Kiinteistöt

Koronaepidemian ensimmäinen aalto muutti sairaaloiden toimintamalleja myös Suomessa. AET-Automaatio varmisti tilojen käytettävyyden nopealla toimitusajalla rakennusautomaation osalta.

AET-AUTOMAATIO ON HUSIN LUOTTOKUMPPANI

Koronakriisi haastoi Suomen suurimman sairaanhoitopiirin toimintavalmiuden vuonna 2020. Viruksen leviäminen vaikutti suoraan myös 27 000 ammattilaista työllistävän työnantajan kiinteistöjen talotekniikkatarpeisiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin omistama HUS Kiinteistöt Oy ostaa muun muassa rakennuksissa tehtävät huoltopalvelut. QMG Partnersiin kuuluva AET-Automaatio on jo lähes 10 vuotta toiminut talotekniikan automaatioasioissa sairaanhoitopiirin luottokumppanina.

HUSin potilaat saavat hoitoa yli 20 sairaalassa. Pelkästään HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan vuosittain noin 680 000 potilasta. Vanhimmat sairaalakiinteistöistä ovat jopa satavuotiaita. Saneeraamalla tiloja ja päivittämällä talotekniikkaa ne saadaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Myös uudisrakentamista tehdään Helsingin Meilahden sairaala-alueella koko ajan.

AET Automaatiolla on ollut huolto- ja/tai puitesopimus sairaanhoitopiirin kanssa lähes vuosikymmenen. Sopimus uusitaan kahden vuoden välein. Yhtiön henkilöstöä työskentelee jatkuvasti korjaus-, ylläpito-, ja rakennustehtävissä Meilahdessa, missä sijaitsee useita sairaaloita. Lisäksi yhtiö palvelee kiinteistöautomaatioasioissa myös Jorvin (Espoo), Peijaksen (Vantaa), Porvoon, Lohjan ja Raaseporin sairaaloita.

Sekalaisen kiinteistökannan rakennusautomaation huolto ja kehitys vaativat kaikilta tekijöiltä vahvaa teknistä osaamista ja sairaalatekniikan tuntemusta. Vaativimpia kohteita ovat leikkaussalit, joissa lämpötila ja ilmastointi sekä niitä ohjaava automaatio ovat kriittisen tärkeitä potilasturvallisuuden kannalta.  AET-Automaation henkilöstö työskentelee leikkaussaleissa tarvittaessa myös öisin ja viikonloppuisin, jos tilat ovat muuna aikana varattu toimenpidekäyttöön. Leikkaussaleissa käydessä myös asentajilla on sairaalavaatteet ja tilojen desinfioinnista huolehditaan asianmukaisesti.  Asiakastyytyväisyys pysyy korkeana, koska AET-Automaation henkilöstö on jo valmiiksi perehtynyt toimintatapoihin.

Koronaepidemian ensimmäinen aalto muutti sairaaloiden toimintamalleja myös Suomessa. Se vaati sekä hoitohenkilökunnalta että kiinteistövastaavilta ja AET-Automaatiolta nopeaa reagointia. Sairaaloiden tilat on Suomessa perinteisesti suunniteltu siten, että ne on jaettu ja varustettu valmiiksi tiettyä käyttötarkoitusta varten, jonka mukaan myös talotekniikkaratkaisut on tehty. Epidemia nosti esiin muuntojoustavuuden tarpeen myös sairaalatilojen suunnittelussa.

Sekalaisen kiinteistökannan rakennusautomaation huolto ja kehitys vaativat kaikilta tekijöiltä vahvaa teknistä osaamista ja sairaalatekniikan tuntemusta.

Potilaiden hoitoa varten tehtiin välttämättömiä tilamuutoksia. Esimerkiksi eristystiloja tarvittiin huomattavasti aiempaa enemmän. AET-Automaation henkilöstö oli asiakkaan käytettävissä välittömästi ja varmisti kahdessa päivässä, että uusien potilashuoneiden käyttöönotto oli Helsingin yliopistollisessa sairaalassa mahdollista. Tavallisten sairaalahuoneiden muuttaminen eristystiloiksi tapahtui alipaineistamalla.

Potilasturvallisuuden ohella myös tietoturva korostuu terveydenhuollon kohteissa toimittaessa. Pitkäaikaiset luotettavat kumppanit ovat erityisesti kiinteistöautomaation ylläpidossa ja huollossa tärkeitä. Heillä on – vaikkakin rajoitettu – pääsy myös sairaaloiden talotekniikkaa ohjaaviin järjestelmiin.

Muita kohteitamme

Energiatehokkuutta teollisuusyritykselle

Alti-Systems vastasi sähkö-, automaatio-, ja putkiasennuksista, kun Trafotekin tuotantokiinteistön energiajärjestelmä uudistettiin ja öljystä energianlähteenä luovuttiin.
LV-urakointi
Rakennusautomaatio
Sähköurakointi
Teollisuuden palvelut
Varsinais-Suomi

OYS 2030 – Sädehoitoyksikkö

Kesällä 2022 valmistunut uudisrakennus on osa OYS 2030 -uudistamisohjelmaa. Movitek oli mukana yksikön rakentamisessa LVI-aliurakoitsijan…
IV-urakointi
LV-urakointi
Pohjois-Pohjanmaa

Rakennusautomaatio Redin ravintolamaailmaan

Cervius vastasi kauppakeskuksen uuden ravintolamaailman automaatiotöistä. Urakkaan kuului rakennusautomaatiolaitteiden kaapelointi, kenttälaiteasennukset, ohjelmointi ja valvomon päivittäminen.
Rakennusautomaatio
Uusimaa