QMG Partnersin KT Paloturvapalvelut johti laajan poistumisharjoituksen Helsingissä

KT Paloturvapalvelut johti 29.3. laajan kiinteistöjen poistumisharjoituksen Helsingin Salmisaaressa. Väestönsuojelua kehittävässä harjoituksessa olivat mukana Ilmarisen omistamat kiinteistöt ja niiden kiinteistömanagerit sekä muut sidosryhmät.

Huolellisesti valmisteltu harjoitus käynnistyi palohälytyksellä klo 10.10. Salmisaarenranta 10 ja Salmisaarenranta 11 -kiinteistöissä toimii useita yrityksiä, ja päivittäinen henkilöstömäärä on suurimmillaan jopa 1500. Henkilöstö poistui rakennuksista suunniteltuja poistumisreittejä käyttäen noin 8 minuutissa, joka vastaa tavanomaista aikaa tässä kokoluokassa.

Harjoitus onnistui ja tulosten perusteella tehdään kehitystyötä

Harjoitusta johtanut KT Paloturvapalveluiden toimialajohtaja Kim Öhman kertoo nyt taustaa poistumisharjoituksille sekä antaa ohjeet hallittuun poistumiseen kriisitilanteiden varalta. Kimin lisäksi harjoituksessa oli valvojina 15 KT Paloturvapalveluiden turvallisuusasiantuntijaa.

– Kokonaisuudessa poistumisharjoituksen tavoite saavutettiin. Kaikki kiinteistössä toimivat yritykset käynnistivät omat poistumistoimenpiteensä ja poistuivat ulos kokoontumispaikoille. Henkilöstö sai tuntumaa poistumiseen käytännössä sekä palokellon ääneen. Joillekin harjoitus oli ensimmäinen, mutta joukossa oli myös vanhoja konkareita, Kim Öhman kuvaa.

– Kokoontumispaikoille annettiin harjoituksen päättymiskäsky nopeasti, jotta ihmisten ei tarvinnut odotella pitkiä aikoja viileässä ja tuulisessa säässä.

KT Paloturvapalveluilta oli viisitoista tarkkailijaa harjoituksessa tekemässä havaintoja eri puolilla kiinteistöä. Pääsääntöisesti poistuminen tapahtui turvallisesti, mutta poikkeamiakin löytyi. Poikkeamia ja havaintoja KT Paloturvapalvelut käsittelee riskienhallinnan työkaluilla ja esittää parannusehdotukset tilaajalle.

– Monet ihmiset olivat iloisia ja hyvillään siitä, että näitä harjoituksia tehdään. Eri yritysten turvallisuudesta vastaavat henkilöt kiittivät harjoituksen päätteeksi järjestelyistä, Kim Öhman toteaa.

Miksi poistumisharjoituksia järjestetään?

– Näin suuria harjoituksia järjestetään Suomessa harvoin, joten tämä oli meille ja kaikille osapuolille erittäin hyödyllistä. Kiinteistöosakeyhtiöillä on pelastuslaissa määrätty velvollisuus huolehtia kiinteistön käyttäjien poistumisen edellytyksistä, Kim Öhman kertoo.

– Poistumista vaativia tilanteita ovat muun muassa tulipalot ja muut henkilöihin kohdistuvat vaara- ja uhkatilanteet tai ilkivaltaiset hälytystilanteet. Maailmalla viime vuosina levinneiden kriisien takia pelastus- ja väestönsuojelukysymyksiin ja tarpeisiin kiinnitetään enemmän huomiota kuin aikaisempina vuosina, hän painottaa.

Mitä poistumisharjoituksella tyypillisesti selvitetään?

– Tarkkailemme poistumisen onnistumista kokonaisuudessaan, kiinteistön käyttäjien vastuuhenkilöiden toimintaa, poistumisteiden toimivuutta sekä turvallisen poistumisen edellytyksiä käytännössä. Raportoimme havainnoistamme tilaajalle poistumisturvallisuuden kehittämistä ja koulutusta varten.

– Mittaamme poistumisen kokonaisaikaa ja vertaamme sitä muun muassa tulipalon mahdolliseen kehitykseen, kuinka paljon savua olisi ehtinyt muodostua ja miten palo olisi ehtinyt kehittyä pahimmassa tapauksessa ilman alkusammutustoimia. Pelastustoimen vasteaika näille Salmisaaren kiinteistöille on noin 6–7 minuuttia, joten poistumistoimenpiteitä on hyvä jalkauttaa, kouluttaa ja harjoitella käytännössä.

Harjoitukset ovat harjoituksia, mutta kuka johtaa poistumista kriisitilanteessa?

– Kiinteistöissä ja yrityksissä on nimetty vastuuhenkilöt, mutta vastuu on yhteinen – oikeissa tilanteissa kaveria ei jätetä.

– Isoissa kiinteistöissä vaihtuvuutta henkilöstössä on koko ajan, joten yritysten on tärkeää varmistaa esimerkiksi turvallisuusasioiden tiedon siirtyminen. Voi olla, että useat työntekijät eivät edes tiedä, miltä hälytys kuulostaa. Samoin on tärkeää varmistaa, kuka ottaa vastuun silloin, kun nimetty vastuuhenkilö on lomalla tai muuten poissa. Etätyön yleistyminen tuo tähän omat haasteensa.

Jos hälytys tulee, toimi näin

– Kun palokellot soivat, käynnistä omat poistumistoimet viipymättä. Palohälytys pitää aina ottaa todesta. Toimistoympäristössä lukitse oma työpisteesi, jos kone jää pöydälle. Jos sää on kylmä, ota takki mukaan, jos se on saatavilla helposti, Kim Öhman neuvoo.

– Huolehdi, että kaikki saavat tiedon hälytyksestä myös kokoustiloissa ja sosiaalitiloissa. Liikuntarajoitteisten ihmisten kanssa on suojauduttava sisälle, mikäli poistumisreittejä ei voi käyttää.

– Sulje kaikki ovet tiiviisti perässäsi palon mahdollisen leviämisen estämiseksi. Avokonttoreissa palo-osastot ovat suurempia ja tiivis sulkeminen vielä kriittisempää. Auki jätetyt osastoivat palo-ovet edistävät tulipalon leviämistä. Tulipalo saattaa saada korvausilmaa niiden kautta tai savukaasut pääsevät kulkeutumaan palo-osastojen välillä. Tilanne voi pahimmillaan johtaa täyden palon vaiheeseen, jolloin savukaasut syttyvät tuleen.

– Tarkista kokoontumispaikalla ulkona, että kaikki ovat paikalla. Raportoi pelastuslaitokselle, mikäli joku puuttuu. Kerro myös, mitkä tilat on tarkastettu ja mitkä eivät ole, Öhman tiivistää lopuksi.

Kuva: Kim Öhman johti Salmisaaressa poistumisharjoitusta

Kysy lisää väestönsuojelupalveluista: Kim Öhman, KT Paloturvapalvelut, 050 407 1397, kim.ohman@paloturvapalvelut.fi

Joona Timonen, toimitusjohtaja, KT Paloturvapalvelut Oy, joona.timonen@paloturvapalvelut.fi, 010 274 2181