Projektipäällikkö sähköurakoinnissa

Timo Mäkinen pitää työmaalla langat käsissään. Hän toimii sähköurakointiin erikoistuneen Kuusitunturi Lahden projektipäällikkönä Päijät-Hämeessä. Hänellä ammatinvalintaa ohjasi isän esimerkin kautta tullut kiinnostus tekniikkaan.

–  Opiskelin ensin ammattikoulussa sähköpuolella. Tuntui, että se on tulevaisuuden ala ja kehittyy koko ajan, mikä on hyvin pitänyt paikkansa. Valmistumiseni jälkeen aloitin työt ABB:llä ja ehdin olla myös YIT:llä. Kuusitunturi Lahden palvelukseen tulin toimitusjohtaja Juha Kososen palkkaamana 2004. Tein ensin 12 vuotta sähköasennuksia ja opiskelin siinä samalla ammattikorkeakoulussa insinööriksi. Siirryin valmistuttuani projektinhoitotehtäviin syksyllä 2016.

Mikä on parasta työssäsi?

– Edelleen parasta on, kun hommat onnistuu ja näen työn valmiina. Olen ollut viime vuosina mukana tekemässä mm. Päijät-Hämeen keskussairaalan uutta laajennusosaa sekä sitä ennen Lahden kaupunginsairaalan saneerausta. Sairaalat ovat aina erityisiä kohteita, koska niissä on sähkömiehille tavallista enemmän vaikeuskerrointa.

– Teknologiahan kehittyy koko ajan ja erilaisia IT-järjestelmiä ja automatiikkaa on jokaisessa kohteessa. Vastaavasti asennusmenetelmät, -tavat ja -työkalut ovat kehittyneet. Tässä työssä jatkuva oppiminen on tärkeätä. Kun järjestelmät monimutkaistuvat, pitää tietotaitoakin olla koko ajan vähän enemmän.

Millainen on projektipäällikön peruspäivä?

– Päivät vaihtelevat kohteen mukaan, mutta keskimääräisessä sähköurakassa on työlistalla projektinhoitoa, työjohtoa, tavaroiden tilaamista, ongelmien ratkomista ja töiden suunnittelua eteenpäin. Perustyöpäivä alkaa aikaisin aamusta, siinä luetaan sähköpostia, pidetään työmaapalaveria, käydään läpi laskuja ja maksuja. Aina on kaikennäköistä muuta selvitystyötä.

– Haasteina näen tänä päivänä työvoiman riittävän saatavuuden ja myös osin ammattitaidonkin. Kun on paljon erikoisjärjestelmiä, niitä asentamaan tarvitaan erikoisosaajia tai ainakin työnjohdolle riittävästi aikaa neuvoa.

Mitä neuvoja antaisit uraa suunnittelevalle?

– Näissä töissä tarvitaan ennen kaikkea paineensietokykyä, päätöksentekokykyä, järjestelmällisyyttä, kohtuulliset it-perustaidot sekä kiireenhallintaa. Omasta pitkästä asennustaustastakin on hyötyä. Tärkeätä on, että on myös vastapainoa työlle. Itse vietän aikaa perheen kanssa, mökkeilen ja kalastan.

– Omalla kohdalla perheellisenä AMK-opinnot ja kokopäivätyö olivat aika kova yhdistelmä. Kannattaa varautua, että vapaa-aikaa ei juurikaan jää, jos opiskelee työn ohella ja haluaa valmistua. Myös perheeltä vaaditaan ymmärrystä ja kiitän tässä avovaimoa, että itsellä iltaopiskelu onnistui työpäivien päälle.

Kuvassa Timo Mäkinen (oikealla) työmaalla Lasse Blomin kanssa.

Kiinnostuitko työpaikasta Kuusitunturi Lahdessa? Laita viestiä Juha Kososelle, juha.kosonen@kuusitunturilahti.fi tai 0400 926 548. Lisätietoja yhtiöstä.