Nimlas Groupille hyvä tulos vuonna 2022 ja vahva alku vuoteen 2023

Vuonna 2021 perustettu Nimlas Group ylsi hyvään tulokseen ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan. Tulos (pro forma) perustuu vahvaan liiketoimintaan ja kasvuun konsernin molemmissa talotekniikkayhtiöissä, ruotsalaisessa Sandbäckensissa ja suomalaisessa QMG:ssa. Joulukuun lopussa 2022 Nimlas julkisti lisäksi ostavansa norjalaisen sähköteknisiin palveluihin ja -urakointiin keskittyvän Konstelin. Yrityskauppa vahvistettiin helmikuussa 2023.

Huolimatta haastavasta toimintaympäristöstä Nimlaksen pohjoismaisilla yhtiöillä oli vakaa tilikausi vahvan kasvun ja hyvän kannattavuuden merkeissä. Kaikissa kolmessa maassa yhtiöt jatkoivat nousevalla kasvu-uralla, joka kasvatti Nimlaksen liikevaihtoa vuodesta 2021 noin 32 prosentilla (75 prosentilla Konstel mukaan luettuna).

Vuonna 2022 Nimlaksen liikevaihto ylsi noin 435 miljoonaan euroon (5,067 miljardia Ruotsin kruunua) noin 27 miljoonan euron (315 miljoonaa kruunua) operatiiviseen tulokseen (EBITA), joka vastaa 6,2 prosenttia liikevaihdosta.

Konstel mukaan lukien vuoden 2022 liikevaihto oli 579 miljoonaa euroa (6,733 miljardia Ruotsin kruunua) ja operatiivinen tulos noin 40 miljoonaa euroa (471 miljoonaa kruunua) (7,0 prosenttia). Nimlas-konsernilla on tällä hetkellä runsaat 3 500 työntekijää yli sadassa tytäryhtiössä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Toimitusjohtaja Mikael Mattsin kommentit: Nimlas Groupin näkymä vuodelle 2023 on hyvä

  • Painopistettä korjausrakentamiseen ja palveluliiketoimintaan
  • Vuoden aikana hankittiin ja perustettiin 20 tytäryhtiötä
  • Pitkän tähtäimen tavoitteena 10 miljardin Ruotsin kruunun liikevaihto ja vihreän siirtymän teknologisen edelläkävijän asema talotekniikassa

– Vuosi 2022 oli erittäin tapahtumarikas ja onnistunut Nimlas Groupille. Liiketoimintayhtiömme suoriutuivat epävarmoilla markkinoilla hyvin, ja ne ovat siirtäneet painopistettään asuntorakentamisesta korjausrakentamiseen ja palveluihin sekä erityisesti julkisella sektorilla laajennusprojekteihin, Mikael Matts sanoo.

– Vuoden mittaan konserni kasvoi noin kahdellakymmenellä uudella yhtiöllä. Näihin kuului sekä yritysostoja, liiketoimintakauppoja että itse perustettuja yhtiöitä. Yhtiömme tarjoavat talotekniikkaurakoinnin ja -huollon palveluita LVI-, sähkö-, automaatio-, jäähdytys-, paloturvallisuus- ja turvatekniikassa, minkä lisäksi toimimme yhteistoimintahankkeissa rakennusliikkeiden ja loppuasiakkaiden kanssa, Matts toteaa.

– Konsernina Nimlas on ottanut lukuisia tärkeitä kehitysaskeleita. Otimme käyttöön konsernin uuden hallintomallin ja vastuullisuusstrategian sekä sen keskeiset politiikat ja prosessit. Olemme myös vahvistaneet konsernin strategian tuleviksi vuosiksi. Päähuomio strategiassa keskittyy aggressiivisen kasvun jatkamiseen, jotta meistä tulee monipuolinen palveluntarjoaja kaikissa toimintamaissamme. Samalla haluamme tulla talotekniikan teknologiseksi edelläkävijäksi, joka vahvistaa vihreää siirtymää ja johtaa sitä, Matts kertoo.

Nimlaksen liiketoimintamalli toimii pirstaleisella markkinalla

– Talotekniikkaurakoinnin ja -palveluiden markkina on erittäin pirstaleinen ja erikoistunut. Osaamisellamme riittää kysyntää, ja sillä on tärkeä tehtävä Pohjolan vihreässä siirtymässä. Rakennus- ja kiinteistöalaan kohdistuu kovia vaatimuksia, ja talotekniikka on avainroolissa, kun ne pyrkivät kunnianhimoisiin tavoitteisiinsa.

– Olemme asettaneet itsellemme vaativia tavoitteita epävarmana aikana, mutta olen varma, että pääsemme niihin. Nimlaksella on kiinnostava liiketoimintamalli, johon liittyy laaja ja sitoutunut omistajuus. Paikallisten yhtiöidemme toimitusjohtajilla on paljon vapautta johtaa ja kehittää liiketoimintaansa, ja tarjoamme heille siihen konsernin strategista tukea ja synergiaetuja. Me olemme tulevaisuuden alalla, palveluitamme tarvitaan, ja yhtiöidemme henkilöstöllä on runsaasti kokemusta ja osaamista.

– Olen ylpeä voidessani esitellä Nimlaksen ensimmäisen kokonaisen tilikauden tuloksen ja vuosikertomuksen sekä vastuullisuusraportin. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia työntekijöitämme hienoista suorituksista vuoden 2022 aikana. Olemme nyt valmiita ottamaan seuraavan askeleen kohti pitkän tähtäimen tavoitettamme tulla johtavaksi ja kannattavimmaksi talotekniikkakonserniksi Pohjoismaissa sekä saavuttaa  10 miljardin Ruotsin kruunun liikevaihto, Mikael Matts vetää yhteen.

Lisätietoja:

Mikael Matts, toimitusjohtaja, Nimlas Group AB, mikael.matts@nimlasgroup.com +46 76 850 1603

Kimmo Liukkonen, toimitusjohtaja, QMG, kimmo.liukkonen@qmg.fi, 050 347 8997

Nimlas Group AB lyhyesti

Talotekniikkakonserni Nimlas Group toimii Pohjoismaissa kolmen maayhtiönsä kautta. Konstel Norjassa,  Sandbäckens Ruotsissa ja QMG Suomessa jakaantuvat yhteensä yli 100 tytäryhtiöön, jotka vastaavat paikallisesta talotekniikkaurakoinnin ja -palveluiden liiketoiminnasta.

Nimlaksen yhtiöt tarjoavat monipuolista valikoimaa talotekniikkaurakoinnin ja -palveluiden ratkaisuja. Valikoima käsittää lämpö ja vesi-, ilmastointi-, sähkö-, automaatio-, jäähdytys-, paloturvallisuus- ja turvatekniikkapalvelut sekä yhteistoimintahankkeiden suunnittelunohjauksen. Nimlaksen yhtiöiden yhteenlaskettu pro forma -liikevaihto oli vuonna 2022 noin 579 miljoonaa euroa sen yli sata tytäryhtiötä työllistävät runsaat 3 500 ammattilaista kolmessa maassa.

Uusimmat artikkelit

QMG:n tytäryritysten johto pitävät käsissään kunniakirjoja.

Työturvallisuuden tähdet saivat tunnustusta

QMG palkitsi jälleen tytäryhtiöitään ansiokkaasta työturvallisuuskehityksestä. 19 QMG:n tytäryritystä saavutti arvokkaan tapaturmataajuus nolla -tason vuonna…

Kouvolan Putki- ja Poltinhuolto sekä QMG

Kymenlaakson monipuolisin LVI-urakoitsija liittyy QMG-konserniin

Talotekniikkakonserni QMG ostaa Kouvolassa KVL Putki- ja Poltinhuolto Oy:n, joka tarjoaa seudun monipuolisimmat LVI-palvelut. Siitä…

Antti Rousu

QMG vastaa energiatehokkuuspalveluiden kysyntään vahvistamalla valtakunnallista GreenValue-verkostoaan

Talotekniikkakonserni QMG vahvistaa valtakunnallisen rakennusautomaatioverkostonsa yhteistyötä ja tarjoaa jatkossa GreenValue-palvelukonseptin mukaisia kiinteistöjen energiatehokkuuspalveluita ympäri Suomen.…