Espoon asunnot

QMG Partnersiin kuuluva Puhdas Ilma K & V on säätänyt, huoltanut ja korjannut erilaisten kiinteistöjen ilmanvaihtokanavia ja -laitteita eteläisessä Suomessa jo kolme vuosikymmentä.

QMG-yritysLVI-Trio Oy
Palvelut IV-urakointi Tekniset palvelut
AsiakasEspoon Asunnot Oy

Espoon Asunnot luottaa ilmanvaihtoasioissa pitkän linjan toimijaan

LVI-Trioon lokakuussa 2022 fuusioitu Puhdas Ilma K & V on säätänyt, huoltanut ja korjannut erilaisten kiinteistöjen ilmanvaihtokanavia ja -laitteita eteläisessä Suomessa jo kolme vuosikymmentä.

Espoon kaupungin omistama Espoon Asunnot Oy kilpailuttaa palveluntuottajansa säännöllisesti. Yhtiö on tilannut useita vuosia ilmanvaihtokoneiden korjaus- ja/tai säätöpalveluita sekä kanavien puhdistuksia Puhdas Ilma K & V:ltä.

Hyvä sisäilma on tärkeä viihtyvyystekijä sekä asunnoissa, työpaikoilla että julkisissa rakennuksissa. Kymmenessä vuodessa ovat vaatimukset sisäilman laadulle sekä kiinteistöjen energiatehokkuudelle kasvaneet huomattavasti.

Espoon Asunnoilla on lähes 16 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu yli 30 000 henkilöä, eli runsaat kymmenen prosenttia kaikista espoolaisista. Talot on pääosin rakennettu 1980–2000-luvuilla ja ne sijaitsevat eri puolilla Espoota. Asuntojen ilmanvaihtohuolto on tärkeä osa niiden kiinteistötekniikan huoltopalveluja. Puhdas Ilma K & V on vastannut vuosittain uudelleen kilpailutettavalla sopimuksella asuntokiinteistön ilmanvaihtokanavien puhdistuksista.

Lisäksi yhtiön vastuulla on useita vuosia ollut lähes 300 Espoon Asuntojen omistaman taloyhtiön ilmanvaihtolaitteistojen ylläpito. Jatkuvaan ylläpitoon kuuluu vikojen ja puutteiden kartoitus sekä tarvittaessa korjaukset. Tekniikkaa myös uusitaan, jolloin Puhdas Ilma K & V hankkii varaosat tai kokonaan uuden ilmanvaihtokoneen. Töitä tehdään ajoittain haastavissa olosuhteissa, esimerkiksi kun kone joudutaan kuljettamaan katolle ulkokautta nostimen avulla ja asennuksia tehdään pienissä ja ahtaissa tiloissa.

Tehtävien suorittaminen kodeissa edellyttää myös asukkaiden yksilöllisten olosuhteiden huomioon ottamista. Tiedottaminen suunnitelluista toimenpiteitä hyvissä ajoin etukäteen on itsestään selvyys.

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat monet tekijät. Puhdas Ilma K & V:n asentajat työskentelevät Espoon Asuntojen asunnoissa sisällä, mikä vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävien suorittaminen kodeissa edellyttää myös asukkaiden yksilöllisten olosuhteiden huomioon ottamista. Tiedottaminen suunnitelluista toimenpiteitä hyvissä ajoin etukäteen on itsestään selvyys.

Mittaukset, säädöt ja korjaukset edellyttävät ilmanvaihtohuoltopalveluiden tarjoajalta vahvaa osaamista ja jatkuvaa uusien ratkaisujen löytämistä. Puhdas Ilma K & V:llä uudet asentajat aloittavat usein puhdistus- ja säätötehtävissä. Kokemuksen karttuessa pätevöidytään ja siirrytään monipuolisempiin tehtäviin, kuten eri-ikäisten laitteiden korjauksiin.

Muita kohteitamme

Aurinkovoimala maatalousyritykselle

Automaatio T&N vastasi suunnittelusta ja sähkötöistä, kun maatalousalan yritykselle toteutettiin katolle sijoitettava 110kW aurinkovoimala.
Rakennusautomaatio
Sähköurakointi
Pohjanmaa

Ilmanvaihtourakka laboratoriotiloihin

THL:n Tilkanmäen F-rakennuksen korjaus toteutettiin jaettuna urakkana, jossa rakennuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt, pääurakoitsijan roolissa Consti Korjausrakentaminen…
IV-urakointi
Uusimaa

LUMI EuroHPC -datakeskusprojekti

Paikallis-Sähkö toimi CSC:n datakeskushankkeen pääsähköurakoitsijana Kajaanissa ja oli vastuussa hankkeen sähkönjakelun suunnittelusta sekä toteuttamisesta.
Sähköurakointi
Kainuu