energiamallin uusiminen

Jyväskylän Vesi ja Lämpö tarjoaa LVI-alan palveluja vesi- sekä viemärisaneerauksista lämmitysjärjestelmiin asti. Yhtiö palvelee sekä yksittäisiä kotitalouksia kuin myös taloyhtiötä tai yrityksiä.

Parempaa energiatehokkuutta kerrostaloon lämpöpumpuilla

Jyväskylän Vesi ja Lämpö Oy (JVL) on QMG-konserniin kuuluva yhtiö, joka tarjoaa LVI-alan palveluja aina vesi- sekä viemärisaneerauksista lämmitysjärjestelmiin asti. Arvostettu LVI- ja lämmitysjärjestelmäosaaja palvelee sekä yksittäisiä kotitalouksia kuin myös taloyhtiötä tai yrityksiä. Yhtiö on toiminut Jyväskylän seudulla vuodesta 2006 lähtien.

JVL toteutti Alva Yhtiöt Oy:lle alihankintana asuinkerrostalon energiamallin uusimisprojektin, jolla parannettiin vanhan asuinkerrostalon energiatehokkuutta lämpöpumpputekniikan avulla. JVL:n osuus projektista kattoi kohteen putki-, sähkö- ja rakennustekniikkaurakoinnin. JVL huolehti suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi myös osuuksien lupa-asioista.

– Alvan oma osuus projektissa koski lähinnä laitetoimituksia ja pääsimmekin hoitamaan muun urakoinnin lisäksi projektin vaatimat lupa-asiat kuntoon rakennusvalvonnan kanssa. Tämä lisäsi projektin kiinnostavuutta, samoin kuin jaettu urakkamuoto, jossa iso energiayhtiö oli mukana, summaa yhtiön toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki.

Urakkakohde oli Jyväskylän keskustassa sijaitseva kolmirappuinen ja kuusikerroksinen 70-luvulla rakennettu asuinkerrostalo. Talossa on yhteensä 47 erillistä asuntoa. Varsinainen projekti käynnistettiin JVL:n suorittamalla perusteellisella alkukartoituksella, jossa selvitettiin vaadittavat toimenpiteet ja toimintatavat. Asuinkerrostalon ilmamäärien lähtötilannemittauksessa selvisi kiinteistössä olevan ongelmia ilmanvaihdossa. Ilmamäärien säätäminen asetusten mukaiseksi vaikutti energian säästölaskelmien lopputulokseen.

– Urakkaan toivat haastetta pienet tilat suhteutettuna melko järeään laitteistoon. Suurin haaste oli lämmönjakohuoneen ahtaus, joten muokkasimme siihen lisätilaa viereisestä varastotilasta, Lehtomäki toteaa.

Asukkaiden mukavuus on aina etusijalla

Asuinrakennusta urakoidessa tulee kiinnittää erityistä huomiota akustiikkaan ja toimivaan ääneneristykseen. Elementtitalon saneerauksessa huomioitiin äänen kulku rakenteissa. Kohteeseen asennetun lämpöpumpun alla oleva betonilaatta sahattiin irti rakennuksen perusvalusta ja laatta eristettiin kauttaaltaan elastisella saumamassalla. Runkoputkien kiinnikkeet suunniteltiin tarkasti äänisiltojen estämiseksi.

Tarkan lähtöanalyysin avulla pystytään tunnistamaan vanhankin rakennuksen mahdollisuudet ja kehittämään juuri siihen sopiva ratkaisu ja parannettua sen energiatehokkuutta.

Vesa Lehtomäki, toimitusjohtaja

Rakennukseen asennettiin GST Hybrid Heat -laitteisto, joka pitää sisällään keruupatterilla ja säätyvällä puhallinnopeudella varustetun poistopuhaltimen sekä lämpökeskuksen oheislaitteineen. JVL huolehti laitteiston asennuksesta sekä käyttöönotosta.

– Lämpöpumpputekniikalla saadaan lisättyä rakennuksen energiatehokkuutta. Lämpö, joka on aikaisemmin karannut taivaalle, otetaan nyt talteen lämpöpumpun avulla, Lehtomäki kertoo.

Projekti valmistui loppuvuodesta 2021 ja kokonaisuudessaan sen kesto oli noin puoli vuotta. JVL on tehnyt lukuisia lämpöpumppuhankkeita, joilla on päivitetty vanhojen rakennusten energiatehokkuustasoja nykyaikaan.

– Tarkan lähtöanalyysin avulla pystytään tunnistamaan vanhankin rakennuksen mahdollisuudet ja kehittämään juuri siihen sopiva ratkaisu ja parannettua sen energiatehokkuutta, Vesa Lehtomäki toteaa.

Muita kohteitamme

Sähkötöitä sadoissa asunnoissa

Assonant vastaa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön Hoasin sopimuskumppanina sähköön liittyvistä huoltotöistä pääkaupunkiseudulla.
Sähköurakointi
Tekniset palvelut
Uusimaa

Energiatehokkuutta teollisuusyritykselle

Alti-Systems vastasi sähkö-, automaatio-, ja putkiasennuksista, kun Trafotekin tuotantokiinteistön energiajärjestelmä uudistettiin ja öljystä energianlähteenä luovuttiin.
Energiatehokkuus
LV-urakointi
Rakennusautomaatio
Sähköurakointi
Teollisuuden palvelut
Varsinais-Suomi

OYS 2030 – Sädehoitoyksikkö

Kesällä 2022 valmistunut uudisrakennus on osa OYS 2030 -uudistamisohjelmaa. Movitek oli mukana yksikön rakentamisessa LVI-aliurakoitsijan…
IV-urakointi
LV-urakointi
Pohjois-Pohjanmaa