energiamallin uusiminen

Jyväskylän Vesi ja Lämpö tarjoaa LVI-alan palveluja vesi- sekä viemärisaneerauksista lämmitysjärjestelmiin asti. Yhtiö palvelee sekä yksittäisiä kotitalouksia kuin myös taloyhtiötä tai yrityksiä.

Parempaa energiatehokkuutta kerrostaloon lämpöpumpuilla

Jyväskylän Vesi ja Lämpö Oy (JVL) on QMG-konserniin kuuluva yhtiö, joka tarjoaa LVI-alan palveluja aina vesi- sekä viemärisaneerauksista lämmitysjärjestelmiin asti. Arvostettu LVI- ja lämmitysjärjestelmäosaaja palvelee sekä yksittäisiä kotitalouksia kuin myös taloyhtiötä tai yrityksiä. Yhtiö on toiminut Jyväskylän seudulla vuodesta 2006 lähtien.

JVL toteutti Alva Yhtiöt Oy:lle alihankintana asuinkerrostalon energiamallin uusimisprojektin, jolla parannettiin vanhan asuinkerrostalon energiatehokkuutta lämpöpumpputekniikan avulla. JVL:n osuus projektista kattoi kohteen putki-, sähkö- ja rakennustekniikkaurakoinnin. JVL huolehti suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi myös osuuksien lupa-asioista.

– Alvan oma osuus projektissa koski lähinnä laitetoimituksia ja pääsimmekin hoitamaan muun urakoinnin lisäksi projektin vaatimat lupa-asiat kuntoon rakennusvalvonnan kanssa. Tämä lisäsi projektin kiinnostavuutta, samoin kuin jaettu urakkamuoto, jossa iso energiayhtiö oli mukana, summaa yhtiön toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki.

Urakkakohde oli Jyväskylän keskustassa sijaitseva kolmirappuinen ja kuusikerroksinen 70-luvulla rakennettu asuinkerrostalo. Talossa on yhteensä 47 erillistä asuntoa. Varsinainen projekti käynnistettiin JVL:n suorittamalla perusteellisella alkukartoituksella, jossa selvitettiin vaadittavat toimenpiteet ja toimintatavat. Asuinkerrostalon ilmamäärien lähtötilannemittauksessa selvisi kiinteistössä olevan ongelmia ilmanvaihdossa. Ilmamäärien säätäminen asetusten mukaiseksi vaikutti energian säästölaskelmien lopputulokseen.

– Urakkaan toivat haastetta pienet tilat suhteutettuna melko järeään laitteistoon. Suurin haaste oli lämmönjakohuoneen ahtaus, joten muokkasimme siihen lisätilaa viereisestä varastotilasta, Lehtomäki toteaa.

Asukkaiden mukavuus on aina etusijalla

Asuinrakennusta urakoidessa tulee kiinnittää erityistä huomiota akustiikkaan ja toimivaan ääneneristykseen. Elementtitalon saneerauksessa huomioitiin äänen kulku rakenteissa. Kohteeseen asennetun lämpöpumpun alla oleva betonilaatta sahattiin irti rakennuksen perusvalusta ja laatta eristettiin kauttaaltaan elastisella saumamassalla. Runkoputkien kiinnikkeet suunniteltiin tarkasti äänisiltojen estämiseksi.

Tarkan lähtöanalyysin avulla pystytään tunnistamaan vanhankin rakennuksen mahdollisuudet ja kehittämään juuri siihen sopiva ratkaisu ja parannettua sen energiatehokkuutta.

Vesa Lehtomäki, toimitusjohtaja

Rakennukseen asennettiin GST Hybrid Heat -laitteisto, joka pitää sisällään keruupatterilla ja säätyvällä puhallinnopeudella varustetun poistopuhaltimen sekä lämpökeskuksen oheislaitteineen. JVL huolehti laitteiston asennuksesta sekä käyttöönotosta.

– Lämpöpumpputekniikalla saadaan lisättyä rakennuksen energiatehokkuutta. Lämpö, joka on aikaisemmin karannut taivaalle, otetaan nyt talteen lämpöpumpun avulla, Lehtomäki kertoo.

Projekti valmistui loppuvuodesta 2021 ja kokonaisuudessaan sen kesto oli noin puoli vuotta. JVL on tehnyt lukuisia lämpöpumppuhankkeita, joilla on päivitetty vanhojen rakennusten energiatehokkuustasoja nykyaikaan.

– Tarkan lähtöanalyysin avulla pystytään tunnistamaan vanhankin rakennuksen mahdollisuudet ja kehittämään juuri siihen sopiva ratkaisu ja parannettua sen energiatehokkuutta, Vesa Lehtomäki toteaa.

Muita kohteitamme

Hypermarketin valaistuksen modernisointi

Mesiel vastasi K-Citymarketin sekä samassa kiinteistössä vieressä sijaitsevan toisen päivittäistavarakaupan valaistuksen uudistamisesta. Asennukset tehtiin yötyönä…
Sähköurakointi
Keski-Pohjanmaa

Paloilmoitinjärjestelmän uudistus teollisuudelle

FireSec vastasi suunnittelusta ja asennuksista, kun suuri teollisuuden tuotantolaitos uudisti paloturvajärjestelmänsä.
Paloturvallisuus
Turvatekniikka
Pirkanmaa

As Oy Kajaanin Ainonranta

Kaupungin ensimmäinen tornitalo As Oy Kajaanin Ainonranta valmistui vuonna 2023. LVI-Aitta vastasi kohteen LVIA-urakasta.
IV-urakointi
Jäähdytys ja kylmätekniikka
LV-urakointi
Rakennusautomaatio
Kainuu