Automaatio-ohjelmoitsijasta projektipäälliköksi

Automaatio on tulevaisuutta ja alalla on hyvin työpaikkoja, sanoi Erika Rousun isä tyttärelleen, kun kotona tuli lukioaikana puhetta ammatinvalinnasta ja opiskelupaikasta.

Yrittäjänä toimivan isän lisäksi Cerviuksella projektipäällikkönä toimivan Erikan lähipiirissä on enemmänkin talotekniikka-ammattilaisia. Hän itse ehti kuitenkin kokeilla myös liiketalouden opintoja Lapin AMK:ssa ennen kuin tekniikka vei pitemmän korren.

– Olen aina pitänyt järjestelmällisyydestä ja selkeistä toimintamalleista. Ne kuvastavat minusta hyvin tekniikan alaa. Kun mietin opiskelupaikkaa ja eri suuntautumisvaihtoehtoja, automaatio oli selvästi mielenkiintoisin ja tuntui eniten omalta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta automaatiotekniikan insinööriksi valmistuneen Erikan ensimmäinen työpaikka löytyi Siemensiltä rakennusautomaatiojärjestelmien ohjelmoitsijana. Projektinhoitajana hän pääsi osittain vastaamaan myös projektien toteutuksesta. Ennen Cerviusta Erika on työskennellyt myös energiamanagerina. Silloin tutuksi tulivat kiinteistöjen energiaseuranta ja raportointi, sekä automaatiojärjestelmien etäseuranta.

– Minulle työssä on tärkeää sen mielekkyys. Eli että on riittävästi haastetta ja vaihtelevuutta, sekä konkreettista tekemistä. Varmasti jokaisessa työssä on hetkiä, jolloin motivaatiota täytyy kaivaa vähän syvemmältä, mutta pääosin töihin täytyy pystyä lähtemään hyvillä mielin. Olen erittäin tyytyväinen tämänhetkiseen työnantajaan ja -tehtäviin. Urakehitys on kuitenkin tärkeää ja haluankin työni vievän minua eteenpäin urallani.

Tekniikassa on valittavana monipuolisia tehtäviä

Erika ei anna suoria ohjeita ammatinvalintaan, mutta muistuttaa nuoria, että automaatiotekniikan alalla on monipuolisia mahdollisuuksia. Paljon mediassakin esillä oleva energiatehokkuus/energianhallinta on tiukasti kytköksissä jatkuvasti kehittyvään automaatioon. Se lisää entisestään mielenkiintoisia tehtäviä. Lisäplussaa ovat hyvät työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet.

Millaista osaamista tarvitaan?

– Automaatiopuolella tarvitaan ennen kaikkea kykyä ymmärtää talotekniikan eri järjestelmien toimintaa yhdessä. Teknisen osaamisen lisäksi päättely- ja ongelmanratkaisukyky sekä järjestelmällisyys ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia. Urakoinnissa korostuu paineensietokyky. Yllätyksiä tulee aina, vaikka kaikki olisi hyvin suunniteltu etukäteen.

Parasta on tyytyväinen asiakas

Cerviuksella Erikan projektipäällikön työnkuvaan kuuluu kokonaisvastuu automaatioprojektien organisoinnista ja johtamisesta.

– Projektipäällikkönä toimenkuvani on monipuolinen ja saan työskennellä oman tiimin ja monien muiden alojen ammattilaisten kanssa. Toimin asiakkaan ensisijaisena yhteyshenkilönä ja osallistun työmaapalavereihin.

Projektipäällikölle kuuluvat myös tavaran tilaus, laskutus, aikataulujen ja resurssienhallinta, töiden edistymisen seuranta ja laadunvarmistus.

– Projektityössä parasta on selkeä aikataulu, työnjako ja suunnitelmat, joita toteutetaan. Pidän sekä olemassa oleviin kohteisiin tehtävistä muutostöistä että uudisrakentamisesta. Isommat projektit ovat kiinnostavimpia siksi, että niihin saa sitoutua pidemmäksi aikaa. Samalla kuitenkin tietää, että ne eivät kestä ikuisesti.

– Kaikkein parasta on, kun projekti tulee onnistuneesti aikataulussa päätökseen ja asiakas on tyytyväinen, Erika summaa.